Bản tin

 

 

Xem tất cả

Dành cho công ty, doanh nghiệp

Đăng ký nguồn nhân lực

Các dự án cung ứng lao động của chúng tôi

Cung ứng hơn 500 lao động cho công ty PV thuộc KCN Long Thành – Đồng Nai

Cung ứng hơn 500 lao động cho công ty PV thuộc KCN Long Thành – Đồng Nai

Chúng tôi đang cung ứng hơn 500 lao động cho công ty PV thuộc KCN Long Thành – Đồng Nai, Lao động làm việc ổn định, lâu dài và ngày càng được khách hàng đánh giá tốt chất lượng dịch vụ

Chi tiết
500 lao động nam, nữ làm việc tại công ty TNHH S.P Việt Nam thuộc KCN Amata

500 lao động nam, nữ làm việc tại công ty TNHH S.P Việt Nam thuộc KCN Amata

Chúng tôi đang cung ứng hơn 500 lao động nam, nữ làm việc tại công ty TNHH S.P Việt Nam thuộc KCN Amata

Chi tiết
1.000 lao động nam, nữ khác dũng đang làm việc tại các công ty thuộc các KCN Biên Hòa 1, Lotecco, Hố Nai, Giang Điền, Sóng Thần

1.000 lao động nam, nữ khác dũng đang làm việc tại các công ty thuộc các KCN Biên Hòa 1, Lotecco, Hố Nai, Giang Điền, Sóng Thần

Chúng tôi đang cung ứng hơn 1.000 lao động nam, nữ khác dũng đang làm việc tại các công ty thuộc các KCN Biên Hòa 1, Lotecco, Hố Nai, Giang Điền, Sóng Thần

Chi tiết